Deliverables

Op deze pagina vindt u de deliverables die beschikbaar zijn (of zullen zijn) om te downloaden.
Klik op een deliverable voor meer informatie.

WP1 – Kader en specificaties

D1.1 (UREAD, M6): Rapport over de behoeften van landbouwers en raamwerk voor beslissingsondersteunend instrument

In kaart brengen van de behoeften van landbouwers op het gebied van gewassen, energievraag enz., en algemene richtlijnen voor de ontwikkeling van het Decision Support Tool

Downloaden

D1.2 (UCSC, M6): Rapport over de specificaties van de demonstraties

Informatie over land en bodem van de demonstratielocaties, technische vereisten en specificaties voor de opstelling van hernieuwbare energietechnologieën, in het kader van vlotte demonstraties

Downloaden

D1.3 (UFZ, M6): Rapport over de analyse van het regelgevend kader

Literatuurstudie om een overzicht te krijgen van het beleidskader in de EU en de types beleidsinstrumenten

Downloaden

WP2 – Ontwikkeling van op hernieuwbare bronnen gebaseerde landbouwprotocollen

D2.1 (MITIS, DEM, SEN, M12): Gedetailleerd ontwerp van de micro-20 microturbine

D2.2 (MITIS, DEM, SEN, M24): Gedetailleerd ontwerp van het op ORC micro-20 microturbine gebaseerde systeem

D2.3 (AU, M9): Teeltprotocol voor de Atlantische regio

Geslecteerde gewassen geschikt voor de Deense demonstratie

Downloaden

D2.4 (UCSC, M9): Teeltprotocol voor het Middellandse Zeegebied

Geselecteerde gewassen geschikt voor de Italiaanse demonstratie, en goede praktijken voor de anaërobe vergisting

Downloaden

D2.5 (INA, M9): Protocol van goede praktijken voor de behandeling van reeds bestaande reststromen en het gebruik van digestaat

Protocol voor de verwerking van overvloedige restbiomassa en goede praktijken voor het terugwinnen van nutriënten

Downloaden

D2.6 (UCSC, M12): Modelleringsstudie om het ontwerp en het beheer van agrovoltaïsche systemen te optimaliseren

De studie zal voor boerderijen in Italië en Denemarken onderzoeken: 1) hoe de elektriciteit kan worden geproduceerd die nodig is om de productie van biomethaan van het elektriciteitsnet af te koppelen; 2) hoe agrivoltaïsme kan worden uitgebreid naar middelgrote schaal (20 ha en meer) om het potentieel voor hernieuwbare energie op boerderijniveau te vergroten en elektriciteit aan het net te leveren

Downloaden

WP3 – Demonstratie van de geoptimaliseerde waardeketens

D3.1 (AU, M40): Resultaten van de demonstratie in Denemarken en aanbevelingen

Results of the demonstration (incl. conclusion from soil and biodiversity analyses) and recommendations for the best implementation of such a system in modern Danish agriculture (as well as in other EU regions)

Downloaden

D3.2 (UCSC, M40): Resultaten van de demonstratie in Italië en aanbevelingen

Resultaten van de demonstratie (incl. conclusie uit bodem- en biodiversiteitsanalyses) en aanbevelingen voor de beste implementatie van een dergelijk systeem in de hedendaagse Italiaanse landbouw (evenals in andere Europese regio's)

Downloaden

D3.3 (INA, M40): Resultaten van de demonstratie in België en aanbevelingen

Resultaten van de demonstratie en aanbevelingen voor de beste implementatie van een dergelijk systeem in de hedendaagse Belgische landbouw (en ook in andere EU-regio’s)

Downloaden

WP4 – Beoordeling en optimalisatie van de waardeketens

D4.1 (UFZ, M42): Duurzaamheidsanalyse van de waardeketens

Levenscyclusanalyse, techno-economische analyse en sociaal-levenscyclusanalyse van de drie aangetoonde waardeketens

Downloaden

D4.2 (UFZ, M42): Beleidsaanbevelingen inzake hernieuwbare energie aangepast aan duurzame landbouw

Evaluatie van de wetgeving en bijbehorende aanbevelingen voor beleidsmaatregelen om knelpunten te overwinnen

Downloaden

D4.3 (UREAD, M42): Open-access beslissingsondersteunend instrument

Decision Support Tool in drie fasen (MOOC, audittool, tool voor bedrijfstransitie) beschikbaar in open toegang online

Downloaden

WP5 – Marktacceptatie van duurzame energieoplossingen

D5.2 (IUNG, M42): Rapport over replicatieactiviteiten uitgevoerd in Polen, Italië en IJsland

Stappen om de mogelijke waardeketens en acceptatie van de gedemonstreerde technologieën te implementeren

Downloaden

WP6 - Communicatie, verspreiding en exploitatie

D6.1 (WBA, M6): Plan voor verspreiding en exploitatie inclusief communicatieactiviteiten

Dit plan definieert de doelen en instrumenten voor verspreiding, exploitatie en communicatie, de doelgroep, de belangrijkste boodschappen die moeten worden overgebracht, en de strategie om de barrières te overwinnen die deze negatief zouden kunnen beïnvloeden

Downloaden

D6.2 (WBA, M42): Roadmap voor verdere exploitatie van de gedemonstreerde op hernieuwbare energiebronnen gebaseerde oplossingen

Identificatie van strategieën om de marktacceptatie van de verschillende projectresultaten te waarborgen en een roadmap op te stellen voor een hoger Technology Readiness Level

Downloaden

WP7 – Projectmanagement en ethiek

D7.2 (INA, M6): Datamanagementplan

Dit plan bevat alle regels met betrekking tot het beheer van data en zal voldoen aan de FAIR (Findable Accessable Interoperable Reusable) principes

Downloaden

Wetenschappelijke publicaties

De Value4Farm-partners zullen hun resultaten publiceren in verschillende invloedrijke peer-reviewed tijdschriften. Links naar al deze publicaties kan je terugvinden op deze pagina.

Communicatie materialen

Communiceer over Value4Farm en help ons de zichtbaarheid en impact van ons project te vergroten!
De volgende communicatiematerialen zijn beschikbaar:

V4F Poster

Downloaden

V4F Roll up

Downloaden
nl_NL_formalDutch