Isporučeno

Na ovoj stranici možete pronaći rezultate koji su – ili će biti – dostupni za preuzimanje.
Kliknite na isporučeno da biste saznali više o tome.

WP1 – Okvir i specifikacije

D1.1 (UREAD, M6): Izvješće o potrebama poljoprivrednika i sustavu za podršku pri odlučivanju

Mapiranje potreba poljoprivrednika u smislu usjeva, potražnje za energijom itd., te opće smjernice za razvoj alata za podršku pri odlučivanju

Preuzimanje

D1.2 (UCSC, M6): Izvješće o značajkama simulacija

Informacije o zemljištu i tlu pokaznih mjesta, tehnički zahtjevi i karakteristike za postavljanje tehnologija za dobivanje energije iz obnovljivih izvora, u svrhu neometanog provođenja simulacija

Preuzimanje

D1.3 (UFZ, M6): Izvješće o analizi regulatornog okvira

Pregled literature za dobivanje uvida u zakonodavni okvir u zemljama EU-a i korištenih instrumenata politike

Preuzimanje

WP2 – Razvoj poljoprivrednih protokola temeljenih na obnovljivim izvorima energije

D2.1 (MITIS, DEM, SEN, M12): Detaljan dizajn mikroturbine mikro-20

D2.2 (MITIS, DEM, SEN, M24): Detaljan dizajn ORC mikroturbina na bazi mikroturbina

D2.3 (AU, M9): Protokol usjeva za područje Atlantika

Odabrati prikladne usjeve za dansku simulaciju

Preuzimanje

D2.4 (UCSC, M9): Protokol usjeva za mediteransku regiju

Odabrati prikladne usjeve za talijansku simulaciju i dobre prakse za anaerobnu digestiju

Preuzimanje

D2.5 (INA, M9): Protokol dobre prakse za rukovanje već postojećim rezidualnim tokovima usjeva i korištenje digestata

Protokol za preradu obilne rezidualne biomase i dobre prakse za oporavak hranjivih tvari

Preuzimanje

D2.6 (UCSC, M12): Studija modeliranja za optimizaciju dizajna i upravljanja agronaponskim sustavima

Studija će istražiti za farme u Italiji i Danskoj: 1) kako proizvesti električnu energiju potrebnu za proizvodnju biometana izvan mreže; 2) kako proširiti agrosunčane elektrane na srednje velike razmjere (20 ha i više) za povećanje potencijala dobivanja energije iz obnovljivih izvora na razini farmi i dovod električne energije u mrežu

Preuzimanje

WP3 – Demonstracija optimiziranih lanaca vrijednosti

D3.1 (AU, M40): Rezultati simulacija u Danskoj i preporuke

Results of the demonstration (incl. conclusion from soil and biodiversity analyses) and recommendations for the best implementation of such a system in modern Danish agriculture (as well as in other EU regions)

Preuzimanje

D3.2 (UCSC, M40): Rezultati simulacije u Italiji i preporuke

Rezultati simulacije (uključujući zaključke iz analize tla i bioraznolikosti) i preporuke za najbolju implementaciju takvog sustava u modernoj talijanskoj poljoprivredi (kao i u drugim europskim regijama)

Preuzimanje

D3.3 (INA, M40): Rezultati simulacije u Belgiji i preporuke

Rezultati simulacije i preporuke za najbolju implementaciju takvog sustava u modernoj belgijskoj poljoprivredi (kao i u drugim EU regijama)

Preuzimanje

WP4 – Procjena i optimizacija lanaca vrijednosti

D4.1 (UFZ, M42): Analiza održivosti lanaca vrijednosti

Analiza životnog ciklusa, tehničko-ekonomska analiza i analiza društveno-životnog ciklusa tri prikazana lanca vrijednosti

Preuzimanje

D4.2 (UFZ, M42): Preporuke o politikama o obnovljivoj energiji prilagođene održivoj poljoprivredi

Pregled zakonodavnog okvira i preporuke o uklanjaju uskih grla

Preuzimanje

D4.3 (UREAD, M42): Alat za pružanje podrške u odlučivanju otvorenog pristupa

Alat za potporu u odlučivanju u tri faze ( otvoreni tečajevi na internetu u kojima sudjeluje veliki broj sudionika (engl. Massive Open Online Course, MOOC), alat za reviziju, alat za tranziciju farme) otvorenog pristupa na mreži

Preuzimanje

WP5 – Tržišno prihvaćanje rješenja za obnovljivu energiju

D5.2 (IUNG, M42): Izvješće o aktivnostima replikacije provedenim u Poljskoj, Italiji i na Islandu

Koraci za implementaciju mogućih vrijednosnih lanaca i prihvaćanje prikazanih tehnologija

Preuzimanje

WP6 - Komunikacija, diseminacija i korištenje rezultata

D6.1 (WBA, M6): Plan za diseminaciju i korištenje rezultata uključujući komunikacijske aktivnosti

Ovaj plan definira diseminaciju, korištenje rezultata i komunikacijske ciljeve i alate, ciljanu publiku, glavne poruke koje treba prenijeti i strategiju za prevladavanje prepreka koje bi mogle negativno utjecati na njih.

Preuzimanje

D6.2 (WBA, M42): Plan za daljnje iskorištavanje dobivenih rješenja temeljenih na obnovljivim izvorima energije

Identifikacija strategija kako bi se osiguralo tržišno prihvaćanje različitih rezultata i putokaz prema višoj razini tehnološke spremnosti

Preuzimanje

WP7 – Projektni menadžment i etika

D7.2 (INA, M6): Plan upravljanja podacima

Ovaj plan će sadržavati sva pravila u vezi s upravljanjem podacima i bit će u skladu s načelima FAIR (engl. Findable Accessible Interoperable Reusable), odnosno načelima o dostupnosti, pristupu, razmjeni i višekratnoj uporabi podataka

Preuzimanje

Znanstvene publikacije

Partneri projekta Value4Farm objavit će neke od svojih rezultata u nekoliko utjecajnih recenziranih časopisa. Poveznice na sve publikacije nalaze se na ovoj mrežnoj stranici.

Komunikacijski materijali

Slobodno komunicirajte o projektu Value4Farm i pomozite nam da povećamo vidljivost i utjecaj našeg projekta!
Dostupni su vam sljedeći komunikacijski materijali:

Poster V4F

Preuzimanje

Roll-up V4F

Preuzimanje
hrCroatian