Leverancer

Du kan på denne side finde de leverancer, der er – eller vil være – tilgængelige til download.
Klik på en leverance for at lære mere om den.

WP1 – Rammer og specifikationer

D1.1 (UREAD, M6): Rapport om landmænds behov og ramme for beslutningsstøtteværktøj

Kortlægning af landmænds behov med hensyn til afgrøde, energibehov mv. og generelle retningslinjer for udvikling af beslutningsstøtteværktøjet

Download fil

D1.2 (UCSC, M6): Rapport om demonstrationers specifikationer

Oplysninger om arealer og jord på demonstrationspladserne, tekniske krav og specifikationer for opsætningen af vedvarende energiteknologier, for smidige demonstrationer

Download fil

D1.3 (UFZ, M6): Rapport om reguleringsrammeanalyse

Litteraturgennemgang for at få et overblik over de politiske rammer i EU og politiske instrumenttyper

Download fil

WP2 – Udvikling af vedvarende-baserede landbrugsprotokoller

D2.1 (MITIS, DEM, SEN, M12): Detaljeret design af mikro-20 mikroturbinen

D2.2 (MITIS, DEM, SEN, M24): Detaljeret design af ORC micro-20 mikroturbinebaseret system

D2.3 (AU, M9): Afgrødeprotokol for den atlantiske region

Udvalgte passende afgrøder til den danske demonstration

Download fil

D2.4 (UCSC, M9): Afgrødeprotokol for Middelhavsområdet

Udvalgte passende afgrøder til den italienske demonstration og god praksis for den anaerobe fordøjelse

Download fil

D2.5 (INA, M9): Protokol over god praksis for håndtering af allerede eksisterende restafgrødestrømme og brug af nedbrydningsvand

Protokol til behandling af rigelig restbiomasse og god praksis for genvinding af næringsstoffer

Download fil

D2.6 (UCSC, M12): Modelleringsundersøgelse for at optimere design og styring af agrovoltaiske systemer

Undersøgelsen vil undersøge for gårde i Italien og Danmark: 1) hvordan man kan producere den nødvendige elektricitet til off-grid produktion af biomethan; 2) hvordan man udvider agrovoltaismen til mellemstor skala (20 ha og op) for at udvide potentialet for vedvarende energi på bedriftsniveau og tilføre elektricitet til nettet

Download fil

WP3 – Demonstration af de optimerede værdikæder

D3.1 (AU, M40): Resultater af demonstrationen i Danmark og anbefalinger

Results of the demonstration (incl. conclusion from soil and biodiversity analyses) and recommendations for the best implementation of such a system in modern Danish agriculture (as well as in other EU regions)

Download fil

D3.2 (UCSC, M40): Resultater af demonstrationen i Italien og anbefalinger

Resultater af demonstrationen (inkl. konklusion fra jordbunds- og biodiversitetsanalyser) og anbefalinger til den bedste implementering af et sådant system i moderne italiensk landbrug (såvel som i andre europæiske regioner)

Download fil

D3.3 (INA, M40): Resultater af demonstrationen i Belgien og anbefalinger

Resultater af demonstrationen og anbefalinger til den bedste implementering af et sådant system i moderne belgisk landbrug (såvel som i andre EU-regioner)

Download fil

WP4 – Vurdering og optimering af værdikæderne

D4.1 (UFZ, M42): Bæredygtighedsanalyse af værdikæderne

Livscyklusanalyse, teknisk-økonomisk analyse og social-livscyklusanalyse af de tre påviste værdikæder

Download fil

D4.2 (UFZ, M42): Politiske anbefalinger om vedvarende energi tilpasset bæredygtigt landbrug

Lovgivningsgennemgang og tilhørende anbefalinger til politiske handlinger for at overvinde flaskehalse

Download fil

D4.3 (UREAD, M42): Beslutningsstøtteværktøj med åben adgang

Trefaset beslutningsstøtteværktøj (MOOC, revisionsværktøj, gårdovergangsværktøj) tilgængeligt i åben adgang online

Download fil

WP5 – Markedsoptagelse af de vedvarende energiløsninger

D5.2 (IUNG, M42): Rapport om replikeringsaktiviteter udført i Polen, Italien og Island

Trin til implementering af de mulige værdikæder og optagelse af de demonstrerede teknologier

Download fil

WP6 - Kommunikation, formidling og udnyttelse

D6.1 (WBA, M6): Plan for formidling og udnyttelse inklusive kommunikationsaktiviteter

Denne plan definerer formidlings-, udnyttelses- og kommunikationsmålene og -værktøjerne, målgruppen, de vigtigste budskaber, der skal formidles og strategien til at overvinde de barrierer, der kan påvirke dem negativt

Download fil

D6.2 (WBA, M42): Køreplan for yderligere udnyttelse af de demonstrerede vedvarende-baserede løsninger

Identifikation af strategier for at sikre markedsoptagelsen af de forskellige projektresultater og køreplan mod højere teknologiberedskabsniveau

Download fil

WP7 – Projektledelse og etik

D7.2 (INA, M6): Data Management Plan

Denne plan vil indeholde alle regler med hensyn til håndtering af data og vil overholde FAIR-principperne (Findable Accessible Interoperable Reusable)

Download fil

Scientific Publications

VALUE4FARM-partnerne vil offentliggøre nogle af deres resultater i flere indflydelsesrige peer-reviewede tidsskrifter. Links til alle disse publikationer kan findes på denne side.

Kommunikationsmateriale

Du er velkommen til at kommunikere om VALUE4FARM og hjælpe os med at øge synligheden og virkningerne af vores projekt
Følgende kommunikationsmateriale er tilgængeligt for dig

Poster V4F

Dowload File

Roll-up V4F

Dowload File
da_DKDanish