Overzicht van het project

Value4Farm is een samenwerkingsinitiatief van 14 Europese partners onder leiding van Inagro, gefinancierd met 6,3 miljoen euro door het EU onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe. Het doel van dit project is om de landbouw minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen door duurzame landbouw te combineren met hernieuwbare energieproductie om te voldoen aan de behoeften van landbouwers op het gebied van elektriciteit, warmte, mobiliteit, reststromenbeheer en landbeheer. Dit zal worden bereikt door de demonstratie van drie op hernieuwbare energie gebaseerde lokale waardeketens.

Meer informatie over het project

Start September 2023

Einde Februari 2027

Belangrijkste doelstelling van het project

Om de koolstofvoetafdruk van de landbouwsector te verkleinen, zetten we in op het bevorderen van gedecentraliseerde productie en het gebruik van hernieuwbare energie. Deze aanpak wordt gezien als een redelijke oplossing, die plattelandsontwikkeling stimuleert. Het koppelen van energieproductie en energieverbruik op dezelfde locatie maakt synergieën mogelijk tussen landbouw en hernieuwbare energietechnologieën. it brengt gewoonlijk ook verschillende uitdagingen met zich mee, zoals de kostprijs van technologieën, die vooral voor kleine landbouwbedrijven hoog is, of het dilemma rond energiegewassen versus voeding. VALUE4FARM richt zich op het demonstreren van drie op hernieuwbare energie gebaseerde lokale waardeketens op basis van zonnepanelen en biogas en het koppelen van duurzame voedselproductie vaen hernieuwbare energie.

graphic

Volg ons op sociale media

nl_NL_formalDutch