Bæredygtige værdikæder for vedvarende energi, der opfylder landmændenes behov

VALUE4FARM er et samarbejde emellem 14 europæiske partnere under ledelse af Inagro, som finansieres med 6,3 millioner euro af EU's Horizon Europe forsknings- og innovationsprogram. Dette projekt har til formål at reducere forbruget af fossilise råvarer i landbruget ved at kombinere bæredygtigt landbrug med vedvarende energiproduktion, der matcher landmændenes behov for elektricitet, varme, mobilitet, håndtering af reststrømme og arealforvaltning. Dette vil blive opnået gennem demonstration af tre lokale værdikæder baseret på vedvarende energi.

Opdag projektets detaljer

Start Sept 1 2023

Slut Feb 26 2027

Projektets hovedformål

For at reducere landbrugssektorens CO2-fodaftryk ses fremme af decentralproduktion og brug af vedvarende energi som en fornuftig løsning, der også tilskynder til udvikling af landdistrikter. I landbruget giver sammenkoblingen af produktions- og forbrugsstedet for energi mulighed for synergier mellem landbrug og vedvarende energiteknologier, men giver normalt anledning til flere udfordringer, såsom den høje pris på teknologier, især for små landbrug, eller dilemmaet mellem energiafgrøder og fødevarer. VALUE4FARM har til formål at demonstrere tre lokale værdikæder baseret på solceller og biogas, der kobler bæredygtig produktion af fødevarer og vedvarende energi.

graphic

Følg os på de sociale medier

da_DKDanish