Zrównoważone łańcuchy wartości energii odnawialnej w odpowiedzi na potrzeby rolników

VALUE4FARM to wspólna inicjatywa 14 europejskich partnerów zrzeszonych przez Inagro, finansowana kwotą 6,3 miliona euro, w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont Europa”. Projekt ma na celu defosylizację rolnictwa poprzez połączenie zrównoważonego rolnictwa z produkcją energii odnawialnej, aby zaspokoić potrzeby rolników w zakresie energii elektrycznej, ciepła, mobilności, zarządzania pozostałościami poprodukcyjnymi i gospodarowania gruntami. Zostanie to osiągnięte m.in. poprzez demonstrację trzech lokalnych łańcuchów wartości, opartych na odnawialnych źródłach energii.

Poznaj szczegóły projektu

Rozpoczęcie 1 września 2023 r.

Zakończenie luty 2027 r

Główny cel projektu

Głównymi celami projektu są:zmniejszenie śladu węglowego sektora rolnego, promowanie zdecentralizowanej produkcji i wykorzystania energii odnawialnej, które jest postrzegane jako racjonalne rozwiązanie, wspierające również rozwój obszarów wiejskich. W przypadku systemów rolniczych, zintegrowanie produkcji oraz wykorzystania energii jest wyzwaniem, głównie z powodu wysokich kosztów technologii. Dotyczy to w szczególności małych gospodarstw, ale stanowi także wyzwanie w odniesieniu do pogodzenia zrównoważonej produkcji upraw roślin energetycznych z uprawami na cele konsumcyjne i paszowe. Celem VALUE4FARM jest zademonstrowanie trzech lokalnych łańcuchów wartości opartych na odnawialnych źródłach energii bazując na fotowoltaice i biogazie, które łączą zrównoważoną produkcję żywności i energii odnawialnej.

graphic

Śledź nas w mediach społecznościowych

pl_PLPolish