Założenia

  • Opracowanie systemów uprawy roślin dostosowanych do nowoczesnych systemów agrofotowoltaiki osłonowej.
  • Opracowanie innowacyjnych protokołów uprawy, łącząc agrofotowoltaikę poziomą z produkcją biometanu.
  • Opracowanie wysokowydajnej zielonej biorafinerii dla nowych surowców
  • Opracowanie wysoce innowacyjnych mikroturbin dla małych gospodarstw
  • Zaprezentowanie biogazu jjako niekopalnego paliwa do zastosowania w transporcie
  • Opracowanie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji, aby pomóc społeczności rolniczej w produkcji zarówno żywności, jak i energii
graphic

Cele

graphic
  • Opracowanie protokołów dotyczących zrównoważonego rolnictwa, zgodne z produkcją energii odnawialnej i specyfikacjami rolników
  • Zaproponowanie szerokiej gamy technologii produkcji i magazynowania energii odnawialnej, zaspokajających potrzeby rolników w zakresie zarządzania pozostałościami, energii elektrycznej, ciepła i transportu
  • Weryfikacja zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego trzech lokalnych łańcuchów wartości opartych na odnawialnych źródłach energii poprzez demonstrację
  • Zapewnienie powtarzalności i szerokiego zastosowania wykazanych ogólnych łańcuchów wartości

Partnerzy

EUROQUALITY…

Established in 1997, Euroquality is a service provider specialised in…

Read More
ORKIDEA…

Established in 2020, Orkídea is a joint venture project to…

Read More
WORLD…

Launched in 2016, the World Biogas Association is the global…

Read More
CONSORZIO…

CIB represents the Italian biogas and biomethane value chain. CIB…

Read More
REM…

For more than 10 years, REM Tec has been a…

Read More
MITIS…

Mitis, a cutting-edge technology start-up, specializes in the development of…

Read More
INSTITUTE…

IUNG-PIB is a scientific research unit under the Ministry of…

Read More
ENERGETSKI…

Energy Institute Hrvoje Požar (EIHP) was founded in 1994. EIHP’s…

Read More
UNIVERSITY…

The School of Agriculture, Policy & Development at the University…

Read More
 HELMHOLTZ…

The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) is a member…

Read More
WAGENINGEN…

Wageningen University (WU) is the first Dutch university with an…

Read More
UNIVERSITÀ’…

The Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) was founded in…

Read More
AARHUS…

Aarhus University is Denmark’s second-largest university, with 38,000 students, five…

Read More
INAGRO…

Inagro's primary focus is to conduct applied research and disseminate…

Read More

EUROQUALITY…

Założona w 1997 roku firma Euroquality jest usługodawcą specjalizującym się w doradztwie w zakresie innowacji. Jej główna...

Kontynuuj czytanie

ORKIDEA…

Założona w 2020 r. Orkídea jest projektem joint venture mającym na celu promowanie innowacji i inwestycji w południowej Islandii w zakresie produkcji...

Kontynuuj czytanie

WORLD…

Założone w 2016 r. Światowe Stowarzyszenie Biogazu jest stowarzyszeniem handlowym dla sektorów biogazu...

Kontynuuj czytanie

CONSORZIO…

CIB reprezentuje włoski łańcuch wartości biogazu i biometanu. CIB zrzesza gospodarstwa rolne posiadające wytwórnie biogazu i biometanu...

Kontynuuj czytanie

REM…

Od ponad 10 lat firma REM Tec jest światowym liderem w zakresie innowacji technologii agrofotowoltaicznych...

Kontynuuj czytanie

MITIS…

Mitis, start-up zajmujący się najnowocześniejszą technologią, specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych...

Kontynuuj czytanie

INSTITUTE…

IUNG-PIB jest jednostką naukowo-badawczą, podlegającą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi...

Kontynuuj czytanie

ENERGETSKI…

Instytut Energetyki Hrvoje Požar (EIHP) został założony w 1994 roku. Główna działalność EIHP obejmuje realizację badań...

Kontynuuj czytanie

UNIVERSITY…

Szkoła Rolnictwa, Polityki i Rozwoju na Uniwersytecie w Reading posiada rozległą wiedzę z zakresu rolnictwa...

Kontynuuj czytanie

 HELMHOLTZ…

Centrum Badań nad Środowiskiem im. Helmholtza (UFZ) jest instytucją członkowską Stowarzyszenia Helmholtza ...

Kontynuuj czytanie

WAGENINGEN…

Uniwersytet w Wageningen (WU) jest pierwszą holenderską uczelnią posiadającą międzynarodową akredytację. Celem uniwersytetu ...

Kontynuuj czytanie

UNIVERSITÀ’…

Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca (UCSC) został założony w Mediolanie w 1921 roku. Obejmuje pięć kampusów...

Kontynuuj czytanie

AARHUS…

Uniwersytet w Aarhus (AU) to drugi co do wielkości uniwersytet w Danii, na którym studiuje 38 000 studentów. Ma pięć wydziałów i prowadzi...

Kontynuuj czytanie

INAGRO…

Inagro koncentruje się przede wszystkim na prowadzeniu badań stosowanych i rozpowszechnianiu wiedzy wśród interesariuszy w całym łańcuchu rolno-spożywczym...

Kontynuuj czytanie
pl_PLPolish